Tổ chức bữa ăn cho trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ bởi cơ thể trẻ mầm non đang trong giai đoạn phát triển rất nhanh, đòi hỏi khẩu phần ăn đầy đủ về chất lượng và số lượng. Thông qua bữa ăn trưa trẻ được bù đắp những năng lượng bị tiêu hao và cung cấp năng lượng để tham gia hoat động tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh tổ chức giờ ăn của các bé lớp nhà trẻ D2