Hoạt động làm quen với toán lứa tuổi mầm non đóng vai trò rất quan trọng và cần thiết cho trẻ, tạo tiền đề phát triển tư duy toán học, kích thích tính tích cực hoạt động, tìm hiểu lĩnh vực toán học ở các giai đoạn tiếp theo.

Học toán giúp các bé phát triển trí tuệ, tư duy; hình thành khả năng nhận thức thế giới xung quanh; rèn luyện các thao tác tư duy: so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa… Góp phần phát triển ngôn ngữ: cung cấp vốn từ về các biểu tượng toán cho trẻ.

Có nhiều cách để các bé làm quen với toán như; cô tạo cơ hội hứng thú cho trẻ tiếp thu kiến thức là điều kiện để trẻ sử dụng các hiểu biết; đã có để giải quyết các tình huống trong thực tế; từ đó giúp cô đánh giá khả năng của trẻ. Bên cạnh đó là hoạt động tự nhiên của trẻ; trẻ làm theo ý thích và không có mục đích

Việc hình thành các biểu tượng toán học từ hoạt động làm quen với toán giúp trẻ phát triển trí tuệ, tư duy, hình thành khả năng nhận thức thế giới xung quanh, rèn luyện các thao tác tư duy: so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa… Góp phần phát triển ngôn ngữ: cung cấp vốn từ về các biểu tượng toán cho trẻ, sử dụng đúng các từ ngữ trong toán học. Từ đó cũng góp phần giáo dục đạo đức, thầm mĩ, ý thức lao động ngay từ khi còn bé ở trẻ. Vì vậy hình thành các biểu tượng toán cho trẻ từ lứa tuổi mầm non là rất cần thiết.
          Với lứa tuổi mẫu giáo lớn, những giờ học làm quen với toán càng quan trọng, bước đầu cung cấp những kiến thức cơ bản cho trẻ trước khi vào trường tiểu học.
          Dưới đây là một số hình ảnh trong giờ học : Củng cố đếm đến 9, nhận biết số lượng trong phạm vi 9 nhận biết chữ số 9 của lớp 5  tuổi A1. Các con vừa được học, vừa được chơi trên bảng tương tác thông minh, chơi các trò chơi vận động rất hứng thú