Hoạt động chuyên môn tháng 1 năm 2019

Hoạt động chuyên môn tháng 1 năm 2019

Hình ảnh giáo viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018 – 2019   Hình ảnh cô và trẻ lớp 4 tuổi B1 tham gia giờ hoạt động khám phá   Giờ …