9 biện pháp phòng ngừa Covid-19 trong tình hình mới

9 biện pháp phòng ngừa Covid-19 trong tình hình mới

Để ngăn ngừa dịch Covid-19 phát tán rộng rãi trong cộng đồng, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo mới nhất về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ. 9 biện …