Chi bộ trường mầm non Song Phượng tiến hành hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023

       Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW,ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Kế hoạch số 128-KH/TU, ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ huyện Đan Phượng và kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 23/11/2023 của Đảng ủy xã Song Phượng  về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng,đảng viên  và tập thể, cá nhân cán bọ lãnh đạo, quản lý. Chiều ngày 29 tháng 11 năm 2023 Chi bộ trường mầm non Song Phượng tiến hành hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Huế – phó chủ tịch UBND xã Song Phượng

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm chính là dịp để mỗi tổ chức đảng, mỗi cá nhân đảng viên tự soi, tự sửa lại mình. Chính vì vậy, mỗi tổ chức đảng và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao hơn nữa tinh thần tự phê bình và phê bình, thật sự phát huy tính dân chủ trong Đảng.  Đánh giá một cách nghiêm túc, toàn diện, đúng thực chất.

Mở đầu hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Bí thư chi bộ Báo cáo kiểm điểm tập thể chi uỷ lãnh đạo quản lí. Tại hội nghị, các ý kiến đã thẳng thắn góp ý, kiểm điểm các mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của một số công tác chưa đạt yêu cầu; các kết quả tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của các đồng chí trong chi ủy. Các ý kiến cũng đóng góp những giải pháp, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 cùng các giải pháp thực hiện.

Thay mặt tập thể Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thủy, bí thư chi bộ tiếp thu các ý kiến đóng góp đồng thời đề ra kế hoạch thực hiện những giải pháp, nhằm phát huy tốt những ưu điểm đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian vừa qua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong năm 2024

Chi bộ cũng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại Chi bộ và đảng viên năm 2023. Kết quả: 100% các đồng chí trong chi bộ đã bỏ phiếu chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 04 đ/c Đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 18 đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị