Dạy trẻ cách chào hỏi mọi người từ sớm giúp định hình cách cư xử của con khi trưởng thành. Hơn nữa, lời chào giúp trẻ phát triển các kỹ năng xã hội, bao gồm cả việc kết bạn và tương tác với thế giới bên ngoài. Có thể nói đây là một kỹ năng quan trọng mà cha mẹ cần chú tâm hướng dẫn trẻ thường xuyên. Thông qua buổi kiến tập của cô và trẻ lớp 3 tuổi C2, các con đã biết học cách chào hỏi mọi người là một kỹ năng xã hội quan trọng đối với trẻ và cha mẹ  trẻ nên kiên nhẫn và tạo nhiều cơ hội trau dồi kỹ năng này cùng con. Cô và trẻ trường mầm non Song Phượng mong rằng qua buổi kiến tập ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các con rất nhiều…

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi kiết tập: