MẦM NON SONG PHƯỢNG

Kính gửi đến quý Phụ huynh lịch sinh hoạt một ngày của bé:

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2/2019 – LỚP 5 TUỔI

Th Tun I

T ngày 11/2 15/2

Tun II

T ngày 18/2 22/2

Tun III

T ngày 25/2 1/3

Th 2 Văn hc

Thơ: Chú cảnh sát giao thông

(MT 60)

Âm nhc

– NDTT: Dạy hát “Đi đường em nhớ”

– NDKH: Nghe hát “Từ một ngã tư đường phố”

Văn hc

Truyện: Qua đường

Th 3 Khám phá

Phân nhóm các loại PTGT (MT 25)

Khám phá

Một số biển báo giao thông đường bộ

Khám phá

Một số luật giao thông đường bộ

Th 4 LQVT

Dạy  trẻ NB  số 9, số lượng  và  số thứ  tự  trong phạm vi 9

LQVT

Dạy trẻ nhận biết chữ số 0 và ý nghĩa của số 0

LQVT

Ý nghĩa của những con số trong cuộc sống. (MT45)

Th 5 LQCC

Làm quen chữ cái: g,y

(MT 69,71) 

Vn đng

Bật xa 40 – 50 cm

LQCC

Trò chơi với chữ cái: g,y

(MT 69,71)

Th 6 To hình

Nặn các loại PTGT.(MT 103) (MT 104)

To hình

Xé dán thuyền trên biển. (MT 107) (MT 106) (MT 98)

To hình

Gấp thuyền.