Mầm non Song Phượng tạo dựng một nền giáo dục nuôi dưỡng tâm hồn và tôn trọng nhịp độ phát triển tự nhiên của mỗi trẻ, từ đó khơi gợi, giúp trẻ đạt tới tiềm năng tối đa của bản thân, xây dựng nền tảng học tập trọn đời để trở thành những công dân toàn cầu có tư duy độc lập, có tinh thần hợp tác.

  • Tầm nhìn

Mầm non Song Phượng tạo dựng một nền giáo dục nhằm nuôi dưỡng tâm hồn và tôn trọng nhịp độ phát triển tự nhiên của mỗi trẻ. Từ đó khơi gợi, giúp trẻ đạt tới tiềm năng tối đa của bản thân, xây dựng nền tảng học tập trọn đời để trở thành những người có tư duy độc lập, tinh thần hợp tác và trở thành những công dân có trách nhiệm trong xã hội hiện đại.

  • Sứ mệnh

Sứ mệnh của Mầm non Song Phượng là mang đến một môi trường được chuẩn bị sẵn sàng với những giáo cụ trực quan, luôn hấp dẫn, thôi thúc khả năng tự học, tư duy độc lập và cổ vũ tính sáng tạo của trẻ. Chúng tôi đề cao mối quan hệ giữa trẻ, phụ huynh và nhà trường trong việc xây dựng một môi trường giàu tình yêu thương mà ở đó trẻ biết tôn trọng bản thân và những người khác.

  • Giá trị cốt lõi
  1. Tính độc lập

Trẻ phát huy tính tự lập và tự học.

  1. Sự tự tin

Trẻ độc lập trong tính cách, tự chủ trong tư duy, tự tin thể hiện cá tính và năng lực của bản thân

  1. Sự tôn trọng

Trẻ biết cách tôn trọng bản thân, môi trường và những người xung quanh.

  1. Tình yêu thương

Trẻ học được cách nuôi dưỡng các mối quan hệ và thúc đẩy tình yêu thương, sự tin tưởng lẫn nhau.

  1. Tính kỷ luật

Với phương châm “Tình yêu thương vô điều kiện và đặt ra giới hạn cho các hành vi”, trẻ hình thành tính tự kỉ luật cho bản thân.

  1. Tinh thần hợp tác

Trẻ phát triển khả năng làm việc nhóm, biết cách hợp tác, chia sẻ cùng hướng tới thành công.

Bài viết sau đó Hợp tác giáo dục