Căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2023-2024; kế hoạch về việc thực hiện mô hình “Phát triển chuyên môn cùng tôn giá trị” giai đoạn 2023-2025.

Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2023, Ban giám hiệu – Tổ chuyên môn của 2 nhà trường mầm non Tân Hội A và mầm non Song Phượng – Huyện Đan Phượng đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ chuyên đề LVPT tình cảm và kỹ năng xã hội qua dự giờ 2 hoạt động học của lớp 3TC3 với hoạt động “Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi lễ phép” và hoạt động dạy trẻ kỹ năng sống “Dạy trẻ tính trung thực” của lớp 5TA2.

Trường mầm non Tân Hội A đã xây dựng 2 hoạt động thuộc lĩnh vực phát triển tình cảm- kỹ năng xã hội rất bổ ích và đây cũng là nội dung phát triển chuyên môn của Trường mầm non Tân Hội A. Đây cũng là một hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học để cho các tổ chuyên  môn của  2 nhà trường cùng nghiên cứu và triển khai áp dụng thực tế vào dạy trẻ tại các nhóm lớp.

Buổi sinh hoạt thực sự có hiệu quả khi trường mầm non Tân Hội A đã xây dựng 2 hoạt động thiết thực,mang tính cập nhật, tính ứng dụng, tính hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác giáo dục trẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn giữa 2 nhà trường