Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 ; Căn cứ vào khả năng của đội ngũ giáo viên trong trường nhằm thực hiện tốt mục tiêu năm học 2023 – 2024. Ngày 17 tháng 6 năm 2023 trường mầm non Song Phượng đã triển khai nội dung bồi dưỡng chuyên môn hè 2023 chủ tọa đ/c Bùi Thị Tình – Phó hiệu trưởng nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn tới toàn bộ giáo viên trong trường với nội dung: Hướng dẫn cập nhật hồ sơ, sổ sách nhóm lớp, rà soát chương trình giáo dục mầm non và thực hiện đánh giá trẻ

Một số hình ảnh của buổi bồi dưỡng