Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Trường Mầm Non Song Phượng  tọa lạc tại khu dân cư của xã Song Phượng. Đây là vị trí thuận tiện để đưa đón trẻ, yên tĩnh; không gian có cây xanh bóng mát, phù hợp với môi trường …

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Mầm non Song Phượng tạo dựng một nền giáo dục nuôi dưỡng tâm hồn và tôn trọng nhịp độ phát triển tự nhiên của mỗi trẻ, từ đó khơi gợi, giúp trẻ đạt tới tiềm năng tối đa của bản …

Hợp tác giáo dục

Mầm non Song Phượng hợp tác với các chuyên gia của Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt tư vấn, chuyển giao công nghệ trọn gói mô hình trường mầm non tinh hoa, đào tạo cán bộ …